در یکی از شهرهای قزاقستان به دلیل سطح بالای آلودگی هوا در این منطقه، برف سیاه‌رنگ باریده است. برف سیاه یکی از مناطق شهری در قزاقستان را پوشانده و بارش این دانه‌های سیاه‌رنگ موجب نگرانی شهروندان شده است. مقامات محلی شهر «تمیرتاو» اعلام کرده‌اند: ساکنان بومی دود ناشی از کارخانه‌های متعدد در این شهر را…(Continue Reading)