دوبرونیک از بنادر مهم کرواسی و یکی از شهرهای تاریخی اروپا است که زیبایی‌های متفاوتی دارد. جاهای دیدنی دوبرونیک به‌واسطه جزایر و بناهای مختلف، از تنوع ویژه‌ای برخوردار است.

تجربه حمام ترک یکی از بهترین کارها و تفریحاتی است که در سفر به استانبول هر گردشگری می‌تواند انجام دهد. اما آیا همه حمام‌های این شهر بهداشتی و مناسب هستند؟ بهترین حمام‌های ترک استانبول را می‌شناسید؟